รถประจำทางรถประจำทางจากสถานีรถไฟไอซุวากา...

ไอซึอาชิโนะมากิออนเซน

ไอซึอาชิโนะมากิออนเซน

แอคเซส

รถประจำทาง

รถประจำทาง
จากสถานีรถไฟไอซุวากามัทสึ
สถานีไอซุวากามัทสึ » อาชิโนะมากิออนเซน (45นาที ∼ 50นาที)
รถประจำทาง
ชิรากาวะ・ไอซุวากามัทสึ
สถานีชิรากาวะ » ชิงชิรากาวะทะกาฮาราคุจิ » ชิโมโง・ยุโนะคามิออนเซน・อาชิโนะมากิออนเซน » ฮิงาชิยามาออนเซน・ไอซุบุเกยาชิกิ・สถานีไอซุวากามัทสึ (ประมาณ3ชม.20นาที)
ตั้งแต่2เมษายน ถึง 23พฤศจิกายน ของตารางบริการวันสุดสัปดาห์และวันหยุดราชการ (ไม่ต้องจอง)

*สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาตรวจดูที่「Homepageของรถบัสไอซุ」

รถยนตร์

จาก โตเกียว
โตเกียว » โครียามา JC » บันเอทสึโด・ไอซุวากามัทสึIC » อาชิโนะมากิออนเซนเคียว(3ชม.35นาที)
โตเกียว » ชิรากาว่าIC » ถนนเส้น289(อุโมงค์โคชิ) » อาชิโนะมากิออนเซนเคียว (3ชม.)
จาก เซนได
เซนได » โครียามา JC » บันเอทสึโด・ไอซุวากามัทสึIC » อาชิโนะมากิออนเซนเคียว (2ชม.10นาที)

รถไฟ

จาก โตเกียว
โดยใช้เส้นทางสายโทบุคินุกาวา
สถานีอาซากุสะ » ใช้การรถไฟโทบุและการรถไฟไอซุ » สถานีอาชิโนะมากิออนเซน (3ชม.58นาที)
จาก โตเกียว
โดยใช้ JR east Japan-โครียามา
สถานีโตเกียว » สถานีโครียามะ » สถานีไอซุวากามัทสึ » สถานีอาชิโนะมากิออนเซน(3ชม.30นาที)

การเดินทางไปสนามบินฟุกุชิมา

รถลีมูซีนบัส
สนามบินฟุกุชิมา » สถานีโครียามะ » สถานีไอซุวากามัทสึ » สถานีอาชิโนะมากิออนเซน(ประมาณ2ชม.30นาที)
(จากสถานีไอซุวากามัทสึ กรุณาใช้รถไฟและรถประจำทาง)
รถแท๊กซี่ร่วม
สนามบินฟุกุชิมา » สถานีอาชิโนะมากิออนเซน (ประมาณ2ชมถึง2ชม.30นาที)

*สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาตรวจดูที่「Homepageของสนามบินฟุกุชิมา」

แผนที่