ภาพสี่ฤดูที่เปลี่ยนผ่านที่ธรรมชาติสร้างใ...

ไอซึอาชิโนะมากิออนเซน

ไอซึอาชิโนะมากิออนเซน

รอบๆบริเวณที่พัก

อาชิโนะมากิออนเซนคางายากิโคเอน(สวนสาธารณะ) 「ดอกไม้ตามฤดูกาล 」

ขอต้อนรับฤดูใบไม้ผลิที่สวยงาม ที่สวนอาชิโนะมากิออนเซนขอเปิดฉาก 「ฤดูใบไม้ผลิ 」ด้วยธีมที่ว่า 「ดอกไม้ตามฤดูกาล」เป็นรอบแรก  ด้วยความร่วมมือของเรียวกัง ร้านค้าต่างๆและคนในเมืองจึงมีการปลูกดอกไม้ตามฤดูกาล  ในขณะที่แช่เท้าในบ่อน้ำร้อน  และได้ชมทิวทัศน์ของดอกไม้หลากสีสันนั้นเป็นทัศนียภาพที่งามอย่างแท้  เป็นการพักผ่อนหย่อนใจและสายตาด้วยการละจากสภาพความเป็นจริงที่เป็นอยู่

บ่อน้ำร้อนแช่เท้า อาชิโปปโป

เป็นบ่อน้ำร้อนแช่เท้าจากแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติที่ตั้งอยู่ตรงจุดที่เหมาะในการชมวิวทิวทัศน์ 

 หากท่านที่มีโอกาสขับรถผ่านมาทางอาชิโนะมากิ ขอเชิญชวนแวะเข้ามาแช่เท้าที่ถูกใช้กันมาจนเมื่อยล้า คุณจะรู้สึกได้รับการฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจ และแน่นอนคุณคงจะมีบทสนทนาที่สนุกสนานมีชีวิตชีวา  


ถนนคนเดินซอยต้นยิว (ต้นยิว)

เป็นทางเดินเล่นที่มีระยะยาวประมาณ1.2กม. หากลองเดินสำรวจดูจะสังเกตพบว่าอาชิโนะมากิถูกธรรมชาติหุ้มห่อไว้  ระหว่างทาง ประมาณตรงกลางของทางเดินจะมีต้นยิวอยู่และกลายเป็นสัญญลักษณ์ของทางเดินเล่นเส้นนี้ หลังจากเหงื่อซึมๆจากการเดินเล่นแล้ว การได้แช่เท้าในบ่อน้ำร้อนจากแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติจะเป็นสิ่งวิเศษสุด และสภาพที่คู่ขนานกันไปของทิวทัศน์กระแสลำธารโอกาว่าและรถไฟของการทางรถไฟไอซุในระหว่างทางนั้นเป็นอีกทัศนียภาพหนึ่งที่อยากให้ได้ชมกัน


เดอายโนะยูทาคิ

น้ำตกน้ำร้อน「เดอายโนะยูทาคิ 」อยู่ตรงปากทางเข้าแหล่งออนเซนของอาชิโนะมากิ เสมือนหนึ่งว่าออกมาต้อนรับผู้มาเยือน ไม่ว่าจะเป็นผู้ใดก็ตาม ให้รู้สึกสบายและคุ้นเคยกับน้ำร้อนของอาชิโนะมากิ ขอเชิญถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก

น้ำร้อนโคดะกะระ ศาลเจ้าคงเซ

น้ำร้อนของอาชิโนะมากินั้นเลื่องลือกันว่ามีผลในการรักษาแผล  อุณหภูมิของน้ำพุร้อนจะสูง และมีปริมาณน้ำร้อนที่อุดมสมบูรณ์และผู้ที่สวดอธิษฐานขอบุตรคนแล้วคนเล่าต่างพากันมาเยือน เป็นมาตั้งแต่โบราณกาล

หลังการสวดขอพรที่ศาลเจ้าคงเซ ซึ่งเชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความรักและเด็กแล้ว หากได้แช่เท้าในน้ำร้อน

โคดะกะระ เชื่อกันว่าจะ....