สายน้ำที่ใสสะอาดและคดเคี้ยวของโอกาว่า กา...

ไอซึอาชิโนะมากิออนเซน

ไอซึอาชิโนะมากิออนเซน

โรงแรมแกรนด์อาชิโนะมากิ

สายน้ำที่ใสสะอาดและคดเคี้ยวของโอกาว่า การเปลี่ยนรูปของหุบเขาที่สวยงาม และฝั่งตรงข้ามทีเป็นภูเขาที่เปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล

เป็นที่พักที่มีความภูมิใจในอาหารทะเลที่เราใช้วัตถุดิบที่ส่งตรงมาจากแหล่งประมง

ห้องอาบน้าoutdoor
ห้องอาบน้ำ
องอาบน้ำใหญ่
ห้องพัก

ความสูงของห้องอาบน้ำoutdoor จะสูงจากผิวน้ำประมาณ50ม.  ซึ่งอยู่ในระยะสายตาที่ห่างพอเหมาะที่จะเพลิดเพลินในการชมวิวที่สวยงามของกระแสน้ำ

เงื่อนไขในการรับบริการ (กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)

【อาหาร】

ที่พัก1คืนพร้อมด้วย2มื้ออาหาร
หากมีความประสงค์เฉพาะการพักแรม (กรุณาติดต่อสอบถามล่วงหน้า)

【รายละเอียดของสถานที่พัก】

จำนวนแขกที่รองรับได้ 
420 ท่าน
จำนวนห้องพัก
77 ห้อง ห้องพักสไตล์ญี่ปุ่น (พร้อมห้องอาบน้ำ ห้องน้ำทุกห้อง)
เช็คอิน 
15:00~
เช็คเอ้าท์
10:00
บริการที่จอดรถ 
ฟ่รี

【รายละเอียดการบริการ】

露天風呂 open-air bath
ชายและหญิง อย่างละ2สถานที่
日帰り湯 การรับบริการออนเซนโดยไม่พักแรม
ราคาพิเศษ:ใหญ่ ¥700  เด็กประถม ¥500 เล็กกว่าเด็กประถม ¥350
ช่วงเวลาบริกการ:12:00~15:00
お子様対応 สำหรับเด็กเล็ก
 มีแพลนสำหรับเด็กเล็ก
障がい者・高齢者対応 สำหรับผู้ทุพพลภาพและผู้สูงอายุ 
รองรับได้บางส่วน
売店・土産店ร้านค้า 
 มี (จำหน่ายตั้งแต่ ขนม สินค้าศิลปหัตถกรรม เหล้าพื้นบ้าน นอกจากนี้ยังมีอาหารทะเลจากนิงะตะ และอิวากิ)
อื่น ๆ
ตลาดนัดเช้า  ช่วงเวลาทำการ 6:30~10:00 ทุกวัน ที่lobby ของชั้น3จำหน่ายผักและผลไม้ตามฤดูกาล

【ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม】

1044 อาชิโนะมากิ ตำบลโอโทะ เมืองไอซุวากามัทสึ จังหวัดฟุกุชิมา

tel 0242(92)2221

http://www.aizu.com/ashinomaki/