เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางใต้ของเมืองไอซึว...

ไอซึอาชิโนะมากิออนเซน

ไอซึอาชิโนะมากิออนเซน

โอดุจิจุกุ

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางใต้ของเมืองไอซึวากามัทสึที่อยู่ติดกับตำบลชิโมโง ซึ่งในอดีตเป็นศูนย์รวมของสถานที่พัก ร้านค้าต่างๆ สำหรับผู้เดินทาง เป็นถนนสายหลักทางตะวันตกของไอซึที่จะเดินทางไปเมืองอิมาอิซุมิของจังหวัดอิบารางิ ปัจจุบันยังใช้เป็นที่พักอาศัยและคงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองไว้อยู่  บ้านแบบดั้งเดิมหลังคามุงจากที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อหลายร้อยปีก่อนตั้งเรียงรายตามทาง ยังคงหลงเหลือบรรยากาศของสถานที่พักในยุคเอโดะไว้อยู่ เป็นภาพย้อนไปในยุคประวัติศาสคร์    ในปี 1981 ได้รับเลือกให้เป็นเขตพื้นที่อนุรักษ์อาคารแบบดั้งเดิมที่สำคัญของประเทศ