ในยุคมุโรมาจิ ท่านอาชินะ โรริฮิสะได้สร้า...

ไอซึอาชิโนะมากิออนเซน

ไอซึอาชิโนะมากิออนเซน

โอยาคุเอน

ในยุคมุโรมาจิ ท่านอาชินะ โรริฮิสะได้สร้างบ้านพักขึ้นในพื้นที่นี้ และในปี1670 ท่านโฮชินะ มาซาทสึเนะ(มัทสึไดระรุ่นที่2)ได้สร้างสวนสมุนไพรขึ้น จึงเป็นจุดเริ่มต้นของสถานที่นี้  ในปี1696 มาซาทากะ (มัทสึไดระรุ่นที่3) จะสร้างสวนแบบเอนชู ที่เดินวนเล่น หรือนั่งเรือวนเล่นในสวนแบบชัคเคเอน  ในสวนสาธารณะ มีการจัดบ่อรูปหัวใจ และตรงกลางจะเป็นเกาะที่สร้างแบบซุกิยะของรากุจูเอน ต้นไม้ในสวนจะเป็นต้นแคราโบกุ หรือต้นโคยามากิที่มีอายุกว่า500ปี เป็นต้น นอกจากนั้นมีการปลูกพืชสมุนไพรกว่า300ชนิด ซึ่งจะแสดงให้เห็นความงดงามตามฤดูกาลทั้งสี่ที่เปลี่ยนผ่านกัน เมื่อโชวะปีที่7(1932)ได้ถูกกำหนดเป็นสถานชมวิวของประเทศประเภทสวนภูมิทัศน์ของโทกุงาวา โดยเปิดให้ชมตลอดปีไม่มีวันหยุด