กว่า600ปีของประวัติศาสตร์ปราสาทไอซึวากาม...

ไอซึอาชิโนะมากิออนเซน

ไอซึอาชิโนะมากิออนเซน

ทสึรึงาโจ(ปราสาท)

กว่า600ปีของประวัติศาสตร์ปราสาทไอซึวากามัทสึ หรือที่รู้จักกันในอีกนามว่าทสึรึงาโจ (ปราสาททสึรึงะ)นั้น  ได้เริ่มขึ้นในยุคเซงโงคุ ที่ท่านอาชินะได้มาสร้างปราสาทนี้ขึ้น จากนั้นมีการเปลี่ยนผ่านจากตระกูลอุเอะซุงิ ตระกูลกาโม ตระกูลคาโต ตระกูลโฮชินะ จนมาถึงตระกูลมัทสึไดระ มีการปรับปรุงซ่อมแซมปราสาทมาจนถึงจุดสิ้นสุดของปลายสมัยเอโดะในช่วงกลียุคในสงครามโบชิน ที่ท่านมัทสึไดระเป็นฝ่ายของรัฐบาลโชกุน ที่สุดเป็นสงครามใหญ่ในบริเวณเมืองปราสาทนี้ เกิดเรื่องราวโศกนาฏกรรมต่างๆมากมาย ปราสาทถูกทุบทิ้งลงในยุครัฐบาลเมจิ และได้รับการสร้างขึ้นใหม่ในปี1965  และขณะนี้ได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น